+66 (0) 87 917 7165 info@andamandiscoveries.com

เกาะสุรินทร์ 1 วัน

มอแกนพาเที่ยว

มอแกนพาเที่ยว ๑ วัน สัมผัสกับโปรแกรมทัวร์อันเป็นเอกลักษณ์แห่งหมู่เกาะสุรินทร์ นำเที่ยวโดยมอแกน ยิปซีแห่งท้องทะเล  เพลิดเพลินไปกับธรรมชาติที่สวยงามแห่งทะเลอันดามัน เรียนรู้วิถีของมอแกนแห่งเกาะสุรินทร์ แหวกว่ายไปในท้องทะเลที่ใสราวกับกระจก

เช้า ๘.๐๐ น. พบกับผู้ประสานงาน รับฟังบรรยายสรุป ณ อันดามันดิสคอฟเวอรี่ส์ ก่อนเดินไปยังท่าเรือคุระบุรี ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ โดยเรือเร็ว

เดินทางถึงหมู่เกาะสุรินทร์ พบกับมัคคุเทศก์ท้องถิ่นชาวมอแกน จากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านมอแกน โดยเรือหางยาวของกลุ่มมอแกนพาเที่ยว รับรู้ถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างชาวมอแกนและธรรมชาติ เรียนรู้เกี่ยวกับ “หล่อโบง เสาวิญญาณบรรพบุรุษของชาวมอแกน และบ้านของชาวมอแกนที่สร้างอยู่ริมชายหาด ทดลองสานกำไลโดยใช้ ใบเตยทะเล โดยมีชาวมอแกนคอยแนะนำ และนำกลับไปเป็นของที่ระลึกพบกับเรื่องราวและอดีตผ่านบทเพลงมอแกน ฝึกแจวเรือ ฉ่าพันเรือไม้ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นเรือแบบดั้งเดิม ทดลองแทงปลาโดยใช้ฉมวก หรือ ซูม ในภาษามอแกน ซึ่ง เป็นวิธีการหาปลาชนิดหนึ่ง

มอแกน เกาะสุรินทร์

รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านมอแกน

บ่าย มุ่งหน้าสู่จุดดำน้ำ เรียนรู้การดำรงชีวิตของชาวมอแกนในท้องทะเล ชื่นชมธรรมชาติใต้ทะเล 

กลับมาพักผ่อนบนหาดทรายขาว ณ ที่ทำการอุทยานฯ อ่าวช่องขาด เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ

ถึงท่าเรือคุระบุรีโดยสวัสดิภาพ   

Book Now!      Contact A Local Expert!
Spear Fish
Surin Sunset
Moken Boat
Hin Gong
Moken Raw Boat
Moken village
Surin Island